Maple – Limited Edition

2,300 16,000  כולל מע"מ

מהדורה מוגבלת של 40 עותקים ליצירה בגדלים שונים.
היצירה חתומה וממוספרת על ידי האמן.
היצירה בעלת מספר סידורי ותעודת מקוריות ללקוח.

היצירה מודפסת בגדלים 90×60, 66×100 ,150×100 ,120×80 על ChromaLuxe וניתן לרכוש אותה בגודלים 240×160, 200×132, 180×120, 150×100 מחולקת ל 4 חלקים, או הדפס על נייר מטאלי המוצמד לפרספקס 3 מ״מ אירופאי וחיפוי Dibond 3 מ״מ הכולל מסגרת אלומיניום המרחיקה את היצירה כ 2 ס״מ מהקיר

לא ייוצרו עוד עותקים מיצירה זו מעבר ל-40 העותקים שירכשו.

נקה