Paradise – Limited Edition

10,000 20,000  כולל מע"מ

מהדורה מוגבלת של 25 עותקים ליצירה בגדלים שונים.
היצירה חתומה וממוספרת על ידי האמן.
היצירה בעלת מספר סידורי ותעודת מקוריות ללקוח.

היצירה מודפסת בגודל 200×100 על ChromaLuxe או
בגדלים 200×100 cm , 220×110 cm ,240×120 cm הדפס על נייר מטאלי המוצמד לפרספקס 3 מ״מ אירופאי וחיפוי Dibond 3 מ״מ הכולל מסגרת אלומיניום המרחיקה את היצירה כ 2 ס״מ מהקיר.

לא ייוצרו עוד עותקים מיצירה זו מעבר ל-25 העותקים שירכשו.

נקה