Paradise – Limited Edition

10,000 -20,000  8,000 -16,000  כולל מע"מ

מהדורה מוגבלת של 25 עותקים ליצירה בגדלים שונים.
היצירה חתומה וממוספרת על ידי האמן.
היצירה בעלת מספר סידורי ותעודת מקוריות ללקוח.

היצירה מודפסת בגודל 200×100 על ChromaLuxe או
בגדלים 200×100 cm , 220×110 cm ,240×120 cm הדפס על נייר מטאלי המוצמד לפרספקס 3 מ״מ אירופאי וחיפוי Dibond 3 מ״מ הכולל מסגרת אלומיניום המרחיקה את היצירה כ 2 ס״מ מהקיר.

לא ייוצרו עוד עותקים מיצירה זו מעבר ל-25 העותקים שירכשו.

נקה