Zen – Limited Edition

2,300 23,000  כולל מע"מ

מהדורה מוגבלת של 25 עותקים ליצירה בגדלים שונים.
היצירה חתומה וממוספרת על ידי האמן.
היצירה בעלת מספר סידורי ותעודת מקוריות.

היצירה מודפסת בגדלים 90×60, 66×100 ,150×100 ,120×80 על ChromaLuxe וניתן לרכוש אותה בגודלים 240×160, 200×132, 180×120, 150×100 מחולקת ל 4 חלקים, או הדפס על נייר מטאלי המוצמד לפרספקס 3 מ״מ אירופאי וחיפוי Dibond 3 מ״מ הכולל מסגרת אלומיניום המרחיקה את היצירה כ 2 ס״מ מהקיר.

לא ייוצרו עוד עותקים מיצירה זו מעבר ל-25 העותקים שירכשו.

נקה